LogoCONTEST F5B Euro-Tour 1997


Final results of the CONTEST F5B Euro-Tour 1997
(counting the best 3 out of 5 events:


      A: Pfäffikon/Switzerland
      B: Langenhagen/Germany
      C: St. Valentin/Austria
      D: München/Germany
      E: Krems/Austria


Pl Name           Country  A   B   C   D   E   Total
 1. Freudenthaler Rudolf   A    95,32 99,32 100,00 99,32 100,00  299,32
 2. Lang     Florian  GER   99,03 100,00 99.62 98,62 98,73  298,65
 3. Weberschock  Martin   GER   00,00 98,71 98,25 100,00 00,00  296,96
 4. Schulz    Wolfgang  GER   93.09 95.81 97,42 98,72 99,84  295,98
 5. Hübner    Norbert  GER   96,06 96,46 00,00 98,54 99,76  294,77
 6. Weißgerber  Franz   GER   00,00 96,92 97,34 99,85 00,00  294,11
 7. Viteck    Tomas   TCH   00,00 92,17 98,41 96,05 98,65  293,10
 8. Rüb      Guntmar  GER   00,00 98,33 00,00 95,37 96,90  290,60
 9. Safarik    Dieter   A    88,93 00,00 86,03 92,31 91,74  272,98
10. Lüdi     Hans    CH   00,00 90,41 91,34 88,94 00,00  270,70
11. Kauer     Andreas  GER   86,70 87,99 00,00 90,21 00,00  264,90
12. Weiss     Wolfgang  A    80,61 00,00 85,95 82,90 85,31  254,16
13. Leins     Peter   GER   80,46 82,88 00,00 83,13 00,00  246,46
14. Sauter    Martin   CH   92,27 34,71 00,00 90,27 00,00  217,26
15. Helfrich   Ulrich   GER   00,00 90,95 00,00 87,51 00,00  178,46
16. Leodolter   Urs    CH   100,00 00,00 00,00 00,00 00,00  100,00
17. Bärlocher   Hans-Jakob CH   93,46 00,00 00,00 00,00 00,00   93,46
18. Delago    Johann   GER   00,00 88,63 00,00 00,00 00,00   88,63
19. Wälti     Willi   CH   87,15 00,00 00,00 00,00 00,00   87,15


Further information concerning the CONTEST Euro-Tour (F3B and F5B) is available on the AUFWIND modeling magazine homepage.

 Home | Up | DEUTSCH    (Norbert Hübner - Sep 28, 1997)